Travel2ben tietosuojakäytäntö

Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

Yhtiö: TRAVEL2BE, S.L.
Katuosoite: C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Espanja
Puhelin: +358 0200 414 10
Yhteystieto: https://fi.travel2be.com/customerservices/fi-FI/222
Tietosuojavastaava (DPO): Ronald Limmen
Tietosuojavastaavan yhteystieto: [email protected]

Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään?

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) määräysten mukaisesti ilmoitamme, että TRAVEL2BE, S.L. käyttää asiakkaidensa tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kaikenlaisten lippujen tai matkaseteleiden asianmukaiseen hankintaan, varausten tekoon, tiedusteluun ja kirjoittamiseen.
 • Tilaamasi palvelun parantamiseen tutkimalla käyttäjätottumuksiasi ja palvelun räätälöimiseen juuri sinun toiveisiisi ja tarpeisiisi sopivaksi.
 • Kaupallisen profiilin luomiseen evästeiden avulla. Tämän perusteella teille voidaan lähettää räätälöityä mainontaa.
 • Travel2ben ja kolmansien osapuolten mainontaa sisältävien uutiskirjeiden ja tarjouksien lähettämiseen: AirHelp, RentalCars, Booking.com.
 • Väärinkäytösten ja petosten estämiseen (esimerkiksi vilpilliset toimet, palvelunestohyökkäykset, roskapostin lähettäminen jne.).
 • Tietojen luovuttamiseen julkisille elimille ja viranomaisille lakien ja määräysten mukaisesti.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietosi säilytetään sopimus- ja kauppasuhteiden keston ajan sekä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tarvittavan ajan, tai siihen asti, kunnes pyydät niiden poistamista.

Mitä tarkoittaa tietojen käsittelyn oikeutus?

Tietojesi käsittelyn oikeudellisuus perustuu Travel2ben kanssa tehtyyn sopimukseen hankituista palveluista tai tuotteista.

Kenelle tiedot luovutetaan?

Jos olet antanut suostumuksesi, tiedot toimitetaan niille muille toimijoille, joille näiden tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tilatun tai hankitun palvelun tarjoamiseksi, kuten maailmanlaajuiset jakelujärjestelmät, lentoyhtiöt, hotellit, hotellipalvelujen myyjät ja matkatoimistot sekä Travel2ben palveluntarjoajat. Tietoja voidaan myös luovuttaa lakisääteisestä velvoitteesta.

Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietosi ja miten voit käyttää oikeuttasi?

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että Travel2be käsittelee tai jättää käsittelemättä sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on myös oikeus tarkistaa henkilötietosi sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisemista tai tarvittaessa pyytää poistamaan tiedot, kun esimerkiksi niitä ei ole enää tarvetta säilyttää alkuperäiseen tietojen luovutukseen liittyvää tarkoitusta varten. Tietyissä olosuhteissa voit pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, jolloin me säilytämme niitä vain mahdollisiin valituksiin liittyvissä toimenpiteissä.

Tietyissä olosuhteissa ja tietyistä tilanteeseesi liittyvistä syistä voit kieltää tietojen käsittelyn. Travel2be lopettaa tietojen käsittelyn lukuun ottamatta pakottavia perusteltuja syitä tai mahdollisten valitusten käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä.

Jos kieltäydyt luovuttamasta lentolippujen varaamiseen tai hankkimiseen liittyviä tietoja tai jos annetut tiedot eivät ole täydellisiä ja/tai tarkkoja, emme voi käsitellä varaustasi tai matkan hankintaa tai mitä tahansa muuta toimenpidettä, joka edellyttää näitä henkilötietoja.

Voit käyttää tietojen luovutukseen liittyvää oikeutta sekä peruuttaa milloin tahansa annetut suostumukset. Tämä ei muuta peruutusta edeltävien, aiempaan tietojen käsittelyn suostumukseen perustuvien toimenpiteiden laillisuutta.

Jos haluat käyttää oikeuttasi, voit ottaa yhteyttä meihin seuraavan linkin avulla: https://fi.travel2be.com/customerservices/fi-FI/222
Muista antaa mahdollisimman kattavat tiedot pyynnöstäsi:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite, jota käytät tililläsi tai käyttämälläsi alustalla.

Voit kääntyä Espanjan tietosuojaviraston, Agencia Española de Protección de Datos, ja muiden toimivaltaisten julkisten elimien puoleen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä vaatimuksista.

Mitä evästeitä käytämme?

Voit tutustua verkkosivustollamme / mobiilisovelluksessamme käyttämiimme evästekäytäntöihin alla olevalla sivulla.

Verkkosivustomme käyttöoikeudet ja ehdot

Pääsy verkkosivustoomme on täysin käyttäjien vastuulla. Käyttäjän on hyväksyttävä ja tunnettava käyttöön liittyvät oikeudelliset varoitukset, ehdot ja käyttöehdot. Travel2be pidättää itsellään oikeuden tehdä milloin tahansa tarpeellisena ja sopivana näkemänsä määrän muutoksia ja vaihtoja verkkosivuilleen ilman ennakkoilmoitusta.

Velvollisuus verkkosivuston ja sen sisällön asiallisesta käytöstä

Käyttäjä lupautuu verkkosivujen ja sen apuohjelmien asianmukaiseen käyttöön lain ja voimassa olevan oikeudellisen määräyksen antamien ohjeiden ja ilmoitusten mukaisesti.

Käyttäjä lupautuu käyttämään verkkosivustoa ja sen sisältöä ainoastaan laillisiin eikä kiellettyihin tarkoituksiin. Käyttötarkoitukset eivät saa loukata voimassa olevaa lainsäädäntöä ja/tai olla haitallisia Travel2belle tai kolmansille osapuolille ja/tai ne eivät saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa suoraan tai välillisesti.

Tätä tarkoitusta varten käyttäjä pidättäytyy käyttämästä verkkosivuston sisältöä laittomaan tarkoitukseen tai tarkoitukseen, joka on kielletty tässä oikeudellisessa ilmoituksessa ja joka vahingoittaa kolmansien osapuolten oikeuksia ja etuja tai joka voi millään tavoin vahingoittaa, tehdä hyödyttömäksi, ylikuormittaa, heikentää tai estää verkon, tietokonelaitteiden tai asiakirjojen, tiedostojen ja kaikenlaisten missä tahansa konsernin tietokoneessa tallennetun (hakkerointi) tai muiden käyttäjien tai verkkokäyttäjän (laitteisto ja ohjelmisto) tavanomaisen tiedon käytön.

Tietosuojapolitiikka

Henkilötietojen suojelua koskevan lain 15/1999 mukaisesti TRAVEL2BE SL, osoite C / Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Espanja (jäljempänä TRAVEL2BE), tiedottaa, että www.travel2be.fi tai www.travel2be.com, jäljempänä VERKKOSIVUT, selailussa tai ostohetkellä on välttämätöntä antaa tietyt perushenkilötiedot, joita tullaan käsittelemään sekä manuaalisesti että automaattisesti ja ne sisällytetään niitä vastaaviin automatisoituihin tiedostoihin, jotka on aiemmin rekisteröity toimivaltaiselle viranomaiselle ja joiden haltija on TRAVEL2BE, joka on myös niistä vastuussa.

TRAVEL2BE pyytää tiettyjä henkilötietoja, jotka ovat pakollisia halutun tuotteen varauksen tekemiseksi.
Henkilötietojen keräämisellä ja automatisoidulla käsittelyllä ylläpidetään TRAVEL2BEN kanssa solmittua sopimusperusteista suhdetta sekä harjoitetaan kaikenlaisten matkalippujen tai -seteleiden ostoa, varausta, tiedustelua ja kirjoitusta, sekä hallinnoidaan tietoja. Lisäksi pyritään parantamaan ja mukauttamaan palvelua asiakkaan tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvien mieltymysten mukaisesti ja kohdentamaan sekä TRAVEL2BEN että sen yhteistyökumppanien viestintää asiakkaalle tarjoamiinsa tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä hallinnollisista, teknisistä, organisatorisista ja/tai kaupallisista tiedoista perinteisen postin ja/tai sähköpostin avulla.

Henkilötietoja kerätään myös seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Tavanomaiset matkatoimiston harjoittamat toimenpiteet.
 2. Tietojen luovutus välittäjille käyttäjän pyytämissä palveluissa.
 3. Luottokorttimaksun tai muun maksutavan tarkistus.
 4. Käyttäjän palvelujen käytön tutkiminen.
 5. Tilastollisten järjestelmien ja analyysien varmistus, ylläpito ja kehitys.
 6. Mainonta, myynninedistäminen tai kaupallinen tiedonanto.
 7. Kyselylomakkeiden, joita käyttäjän ei ole velvoitettu täyttämään, lähetys.
 8. Automaattisten puheluiden vastaanotto (ilman ihmisen väliintuloa) tai suoramyynnin, mainonnan tai sopimukseen liittyvän palvelun tekstiviestit, mukaan lukien Premium-tyyppiset tekstiviestit.

Käyttäjä vastaa joka tapauksessa annettujen tietojen totuudenmukaisuudesta, TRAVEL2BE pidättää itsellään oikeuden sulkea pois rekisteröidyt palvelut käyttäjältä, joka on luovuttanut vääriä tietoja, rajoittamatta muiden laissa säädettyjen toimien toimeenpanoa.

Kaikki asiakkaan haluaman palvelun hankkimiseen tarvittava pakollinen tieto on annettava. TRAVEL2BE voi kieltäytyä rekisteröimästä sellaista osapuolta, joka ei toimita kyseisiä tietoja. Tietojen haltija nimenomaisesti valtuuttaa TRAVEL2BEN luovuttamaan tiedot yhtiölle, jolle kyseiset tiedot ovat välttämättömiä, asiakkaan hyväksymien tietojenkäsittelyn toimenpiteiden mukaisesti TRAVEL2BELTA tilaamansa palvelun tarjoamiseksi. Tällaisia yhtiöitä ovat mm. lentoyhtiöt, hotellit, hotelliketjut ja matkanjärjestäjät. Lisäksi tietoja voidaan käyttää käyttötarkoitukseen, jonka asiakas on hyväksynyt siihen liittyvien ehtojen mukaisesti.

TRAVEL2BELLA on oikeus tai jopa velvollisuus luovuttaa henkilötietoja muille yrityksille samoihin tietojen keruun tarkoituksiin kuin mitä edellisessä kappaleessa on mainittu.

Tietojen haltija nimenomaisesti suostuu edellä mainittuun tiedostoon sisältyvien tietojen luovutukseen tai luovutukseen näille ​​yrityksille. Joka tapauksessa TRAVEL2BE takaa henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden kansainvälisissä tietojen luovutuksissa, joita mahdollisesti aiheutuu edellä mainituista syistä. On otettava huomioon että riippuen määränpäästä, varauksesta tai ostotoimenpiteestä, tiedot on luovutettava toimenpiteen vahvistamiseksi yrityksille maihin tai kansallisuuksille, jotka toimivat ympäristössä, jossa ei ole tietosuojaa vaativaa erityistä lainsäädäntöä eivätkä näin ollen voi taata tietosuojaa, olettaen kuitenkin, että ostotoimenpide, varaus tai matkan tiedustelu näistä yrityksistä tai maista on tehty sillä edellytyksellä, että asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojensa luovutukseen näiden toimenpiteiden tekoa varten.

Tietojen haltijalla on aina oikeus päästä automatisoituihin tiedostoihin ja hän on oikeutettu muokkaamaan, poistamaan ja kieltämään tietojensa käytön tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti ja perumaan suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön ja luovuttamiseen. Käyttääksesi oikeuksiasi voit ottaa yhteyttä meihin verkkosivuillamme olevien linkkien kautta: https://fi.travel2be.com/customerservices/fi-FI/222

Euroopan komission ja Yhdysvaltojen lentoturvallisuus- ja liikenneministeriön välisen vuonna 2001 tekemän sopimuksen mukaisesti lentomatkustaja, joka tekee varauksen lennolle Yhdysvaltoihin ja/tai välilaskuun Yhdysvalloissa nimenomaisesti valtuuttaa TRAVEL2BEN luovuttamaan antamansa henkilötiedot Yhdysvaltojen tullilaitokselle lentoliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi.

TRAVEL2BEN tiloissa, järjestelmissä ja tiedostoissa käytetään laillisesti vaadittuja turvatoimenpiteitä. Näin pystytään takaamaan henkilötietojen luottamuksellisuus.

® 2009-2018 TRAVEL2BE SL. Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.

Travel2be-evästekäytäntö

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat tietopaketteja, jotka tietty sivusto lähettää ja jotka tallentuvat käyttäjän selaimeen. Evästeiden avulla sivusto voi nähdä tiettyjä seikkoja käyttäjän sivuston selaamisesta.

Niiden päätarkoitus on parantaa sivuston käyttötehoa ja saada siitä analyyttisiä tietoja. Niitä käytetään myös tarjoamaan käyttäjille yksilöllisiä kokemuksia ottaen huomioon käyttäjän aiemman käytön ja mieltymykset.

Millaisia evästeitä Travel2be käyttää?

1. NE PERUSTUVAT NIITÄ HOITAVIIN TAHOIHIN

Meidän omat evästeemme: Ne auttavat meitä parantamaan asiakaskokemustamme.

Kolmannen osapuolen evästeet: Ne ovat meidän palveluntarjoajiemme ja yhteistyökumppaniemme tallentamia.

2. TIETOJEN TALLENNUSAIKAAN PERUSTUVAT EVÄSTEET

Sessioevästeet: Ne tallentavat tietoja käyttäjien selatessa sivustoa esim. näiden valitsemien lentojen ja aikojen muistamiseksi.

Pysyvät evästeet: Niiden avulla voi tallentaa tietoja pidemmäksi aikaa, vaikka sessio on jo päättynyt.

3. TARKOITUKSEEN PERUSTAVAT EVÄSTEET

Tekniset evästeet: Niiden tarkoitus on varmistaa sivuston kunnollinen toiminta ja taata kaikkien ominaisuuksien toiminta.

Analyysievästeet: Niitä käytetään seuraamaan käyttäjämääriä ja sivujen käyttöä. Näitä tietoja mitataan ja analysoidaan parannusten kohdentamiseksi.

Mainos- ja käyttöevästeet: Ne keräävät tietoja, joiden avulla mainostilaa ja sivustoamme voi käyttää tehokkaasti. Samalla ne keräävät selaamistietoja, jotta ne voivat tarjota jokaiselle käyttäjälle kiinnostavampia ja paremmin sopivia tarjouksia.

Some-evästeet: Niitä tarvitaan jakamaan sivustoa sosiaalisissa verkoissa: Niitä hoitavat käyttämäsi sosiaaliset verkot.

Ulkopuolisten evästeet Travel2be-sivustolla

LISÄTIETOJA
Adwords https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/
Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt
Google https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/
Doubleclick https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Smartlook https://help.smartlook.com/en/articles/3388936-recording-sensitive-data
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://twitter.com/privacy
Yahoo https://policies.yahoo.com/ie/fi/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
Bing https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Kayak https://www.fi.kayak.com/privacy
Skyscanner https://www.skyscanner.com/cookiepolicy.aspx

Evästeittesi käsittely

Ota huomioon, että jos estät joidenkin evästeiden toiminnan, selaimesi tarjoama käyttäjäkokemus ei ehkä ole yhtä hyvä, kuin sinulle on kehitetty. Jos kuitenkin haluat hallita evästeitäsi, mene seuraaviin linkkeihin, jotka perustuvat käyttämääsi selaimeen:

Voit saada tietoja muilta sivustoilta tallennetuista evästeistä käyttäen sellaisia työvälineitä, kuten Ghostery.

Opt-out Smartlook.

Travel2be.fi käyttää evästeitä

Niitä käytetään eri tarkoituksiin. Napauttamalla "Kaikki evästeet" hyväksyt Privacy & cookies ja me vastaanotamme ei-toiminnallisia evästeitä. Näiden ei-toiminnallisten evästeiden avulla Travel2be.fi voi lähestyä sinua toisella sivustolla vierailemiesi sivujen perusteella.

Näytä enemmän
Kaikki evästeet Välttämättömät evästeet