Travel2ben käyttöehdot

1. Verkkosivuston käyttäminen

Lue Sopimusehdot huolellisesti ennen verkkosivustomme käyttöä. Muista, että ostoksen tekeminen tarkoittaa, että hyväksyt Sopimusehdot.

1.1. Verkkosivustot www.travel2be.com (https://www.travel2be.com) ja www.travel2be.fi (https://fi.travel2be.com), jäljempänä ”VERKKOSIVUSTOT” kuuluvat Travelgenio SL -yhtiölle, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (Espanja) ja jonka ALV-tunnus on CIF B85761120, joka on rekisteröity Madridin kaupparekisteriin seuraavilla tiedoilla: laitos 27001, kirja: 0, kappale: 1, osio: 8, lehti: M 486495, kohta: 1. Yhtiön toimiala on Matkatoimisto, ja sillä on siinä tarkoituksessa myönnetty Madridin alueen toimilupa numerolla CICMA 2333, 27. kesäkuuta tehdyllä asetuksella 99/1996, joka sääntelee matkatoimistojen toimintaa Madridin alueella.

1.2. TRAVEL2BE tarjoaa Verkkosivustojen käytön omien matkatoimistopalveluidensa edistämiseksi verkossa, mikä edellyttää että niiden käyttäjän, jäljempänä KÄYTTÄJÄ, on hyväksyttävä poikkeuksetta tässä asiakirjassa eritellyt Yleiset sopimusehdot. Käyttäjä nimenomaisesti osoittaa hyväksyvänsä ja noudattavansa varauksetta kaikkia TRAVEL2BE Yleisiä sopimusehtoja. Käyttäjillä, jotka eivät hyväksy Sopimusehtojamme, ei ole oikeutta käyttää TRAVEL2BE Verkkosivustoja.

1.3. Käyttäjä vakuuttaa, että hän on oikeudellisesti täysikäinen ja toimikelpoinen hankkimaan palveluita, joita tarjotaan TRAVEL2BE Verkkosivustoilla. Käyttäjä vakuuttaa myös, että kaikki tiedot, jotka hän antaa Verkkosivuston käyttöä varten ja sen käytön aikana, ovat totuudenmukaisia, puutteettomia ja virheettömiä.
Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa Verkkosivustojen käytöstään, ja kyseinen vastuu tarkoittaa, että he hyväksyvät ja ymmärtävät sivuston vastuuvapauslausekkeet ja käyttöehdot. Matkatuotteisiin ja -palveluihin, joita Käyttäjä varaa ja ostaa tällä Verkkosivustolla, sovelletaan ostoehtoja, jotka on nimenomaisesti hyväksyttävä.
TRAVEL2BE voi muuttaa, mukauttaa tai muokata Verkkosivustoja milloin tahansa ilman edeltävään ilmoitusta.

1.4 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkosivustoja ja tarjottavia työkaluja oikein sekä lain, näiden yleisten sopimusehtojen ja mahdollisesti ilmoitettavien ohjeiden ja ilmoitusten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkosivustoja ja niiden sisältöä ainoastaan laillisiin ja sallittuihin tarkoituksiin, jotka eivät loukkaa voimassa olevaa lakia ja/tai TRAVEL2BE oikeutettuja etuja ja/tai aiheuta sille suoria tai välillisiä vahinkoja.

Näin ollen Käyttäjä pitäytyy käyttämästä mitään Verkkosivuston sisältöä tarkoituksiin tai toimiin, jotka ovat laittomia, kiellettyjä, vahingollisia kolmansien osapuolien oikeuksille tai eduille tai jotka jollain tavoin vahingoittavat, tekevät käyttökelvottomaksi, ylikuormittavat tai heikentävät verkkosivustoja, tietokonelaitteistoja, asiakirjoja, tiedostoja ja sisältöä, joka on tallennettu tietokonelaitteistoihin (hakkerointi), jotka kuuluvat yhtiölle, muille Käyttäjille tai kenelle tahansa Internetin käyttäjälle (laiteohjelmistot ja ohjelmistot), tai estävät niiden normaalin käytön.

Edellä mainitun mukaisesti Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkosivuston Käyttäjille tarjottavaa sisältöä, mukaan lukien muun muassa tekstit, valokuvat, kaaviot, kuvat, kuvakkeet, teknologia, ohjelmisto, linkit ja muu audiovisuaalinen sisältö sekä graafinen suunnittelu ja lähdekoodit (jäljempänä ”Sisältö”), noudattaen lakia, näitä Yleisiä sopimusehtoja, muita ilmoituksia, hänelle ilmoitettuja käyttörajoituksia ja -ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä moraalikäsitystä ja ymmärtää nimenomaisesti, että hän ei saa:

 • äljentää, kopioida, jakaa, asettaa saataville tai muulla tavoin julkisesti välittää, siirtää tai muokata Sisältöä, ilman vastaavien oikeuksien haltijan valtuutusta tai ellei se ole lain puitteissa sallittua.
 • poistaa, manipuloida tai muulla tavoin muuttaa tekijänoikeustietoja tai muita tunnistetietoja koskien TRAVEL2BE oikeusvarauksia, digitaalisia tunnisteita tai muita teknisiä menetelmiä, joilla kyseisiä oikeuksia osoitetaan.

Käyttäjä pitäytyy hankkimasta tai yrittämästä hankkia Sisältöä käyttämällä muita keinoja tai menetelmiä kuin niitä, jotka on annettu käytettäviksi kyseiseen tarkoitukseen tai jotka on osoitettu kyseiseen tarkoitukseen verkkosivustolla, jossa Sisältö sijaitsee, tai ovat yleisesti käytössä Internetissä tähän tarkoitukseen, edellyttäen, että ne eivät aiheuta riskiä Verkkosivuston, Palveluiden ja/tai Sisällön vahingoittamisesta tai käyttökelvottomaksi tekemisestä.

Verkkosivuston kuva- ja tekstitiedostojen käyttö kaupallisessa tarkoituksessa ja/tai niiden jakaminen on kielletty. Verkkosivustolla olevat kuvat ja audiovisuaalinen sisältö on tarkoitettu ainoastaan Verkkosivustojen Käyttäjien käyttöön, ja niiden tarkoitus on ainoastaan informatiivinen. Näin ollen niiden käyttö muiden yhtiöiden, palveluiden tai tuotteiden toimintojen, tuotteiden tai tapahtumien kuvastamiseen on kielletty.

1.5 Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan TRAVEL2BE ja kolmansien osapuolien omistuksellisia oikeuksia. Verkkosivustojen käyttöoikeuden myöntäminen ei sisällä mitään oikeuksia tuotemerkkeihin, kauppanimiin tai muihin Verkkosivustoilla käytettäviin tavaramerkkeihin.

Käyttäjä saa ladata verkkosivuston omaan laitteeseensa vain yksityiskäyttöön ilman kaupallista tavoitetta eikä Käyttäjä saa näin ollen hyödyntää, jäljentää, jakaa, muokata, julkisesti välittää, osoittaa, muuntaa tai käyttää verkkosivuston sisältöä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Sisältö on TRAVEL2BE tai sellaisten kolmansien osapuolien omaisuutta, jotka ovat vapaaehtoisesti sisällön osoittaneet, eikä Käyttäjälle osoiteta missään olosuhteissa mitään käyttöoikeuksia tai mitään muita mahdollisia oikeuksia kyseiseen Sisältöön, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä Verkkosivustojen asianmukaiseen käyttöön.

1.6 TRAVEL2BE ei takaa Verkkosivustojen toiminnan käytettävyyttä tai jatkuvuutta. Kun se on kohtuullisesti mahdollista, Verkkosivustojen toiminnan mahdollisista keskeytyksistä ilmoitetaan etukäteen.

Verkkosivustojen käytettävyyden kesto on määrittämätön. TRAVEL2BE varaa kuitenkin oikeuden keskeyttää ilmoituksetta käyttöoikeuden Käyttäjiltä, joiden se katsoo rikkoneen Verkkosivuston käyttösääntöjä, ja ryhtyä tarvittaviin oikeudellisiin toimenpiteisiin.

1.7 TRAVEL2BE excludes any liability for loss and detrimental consequences of any type which may stem from: interruption of Website operation or inability to access the Websites; privacy and security in use of the Websites by the User, and/or access by unauthorised third parties; any transfer of elements with a negative impact on computer systems; and the accuracy, comprehensiveness and timely updating of the content on its Websites.

2. Sopimus

2.1 Käyttäjällä on TRAVEL2BE Verkkosivustojen kautta pääsy tietoihin kolmannen osapuolen tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät turismiin ja matkustamiseen, ja tietyissä tapauksissa Käyttäjä voi varata tai ostaa joitakin kyseisistä tuotteista tai palveluista vastaavien toimittajien, kuten lentoyhtiöiden tai pakettimatkatoimistojen, kautta.

2.2 Matkapalveluiden ja muiden turismituotteiden ja -palveluiden myyjä Käyttäjälle Verkkosivuston kautta on ainoastaan TRAVEL2BE joka on Matkatoimisto, jolla on tarvittavat luvat ja oikeudet toimintansa harjoittamiseen.

2.3 Käyttäjän valitsemien toimittajien tai pakettimatkatoimistojen tuotteiden tai palveluiden ostamiseen tai varaamiseen sovelletaan erityisehtoja, jotka ovat kussakin tapauksessa kyseisten toimittajien ja pakettimatkatoimistojen määrittämiä. Käyttäjä suostuu hyväksymään ja noudattamaan sopimusehtoja, jotka Käyttäjän valitsema sopimuksen osapuolena oleva toimittaja tai järjestäjä on määrittänyt, mukaan lukien muun muassa kertyvien maksujen maksaminen ja hintojen, tuotteiden ja palveluiden saatavuutta koskevien sääntöjen ja rajoitusten noudattaminen. Käyttäjän valitsemia hintoja, tuotteita tai palveluita koskevat erityissäännöt tai -hinnat ovat nähtävissä varauksen erityistiedoissa verkkosivustollamme kohdassa MyTrips .

3. Palveluiden ostaminen

3.1 Palvelun ostaminen Verkkosivustoillamme edellyttää seuraavien vaiheiden suorittamista:

 • Valitse haluamasi palvelu Verkkosivustomme haku- ja lajittelutoiminnon avulla.
 • Siirry maksusivuille, jossa sinun on annettava palvelun ostamiseen tarvittavat tiedot.
 • Anna palvelun tiedot ja henkilötiedot, kuten matkustajien määrä, nimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, iät jne.
 • Hyväksy maksusivuilla ilmoitettavat ehdot.
 • Valitse oston vahvistaminen, mikä on mahdollista, kun edellä olevat vaiheet on suoritettu.
 • Ostotoimenpide Verkkosivustoilla on kokonaan espanjankielinen. Kun osto on vahvistettu, Käyttäjälle lähetetään tarvittavat tiedot ja asiakirjat todisteeksi ostetuista palveluista. Jos ostetussa palvelussa tai asiakkaan nimessä huomataan virhe, Käyttäjän on välittömästi otettava yhteys TRAVEL2BE asiakaspalveluun. TRAVEL2BE toimii ainoastaan matkustuspalveluiden tarjoajien välittäjänä eikä se siksi voi taata, että mahdolliset havaitut virheet korjataan maksutta. Lisäksi TRAVEL2BE veloittaa 50,00 euron (sisältäen ALV) matkustajakohtaisen käsittelymaksun kaikissa tapauksissa.

4. Varausehdot

4.1. Peruutukset ja muutokset:

4.1.1 Jos lentoyhtiö lopettaa toimintansa johtuen konkurssista tai mistä tahansa muusta syystä, TRAVEL2BE pyrkii välittäjän mahdollisuuksiensa puitteissa ilmoittamaan matkustajille kyseisestä tilanteesta kaikki sen hallussa olevat oleelliset tiedot. Kyseisessä tilanteessa matkustajan on vaadittava korvaus käyttämättömistä lipuista lentoyhtiöltä, koska kuljetussopimus on tehty matkustajan ja lennon tarjoavan lentoyhtiön välillä.

4.1.2 Huomaa, että jos olet ostanut menopaluulipun etkä käytä menolentoa, jotkut lentoyhtiöt varaavat oikeuden peruuttaa paluulento. Jos et aio käyttää menolento, suosittelemme ottamaan yhteyttä TRAVEL2BE ON tai suoraan lentoyhtiöön vähintään 48 tuntia ennen lennon lähtöä.

5. Maksu matkatoimistopalveluista: hallinnointi-, peruutus-, muutos- ja korvaustannukset

5.1 TRAVEL2BE veloittaa palvelumaksun lentolippujen välityspalvelusta matkatoimistojen toimintaa Madridin alueella sääntelevän, 27. kesäkuuta tehdyn asetuksen 99/1996 artiklan 19 mukaisesti. Palvelumaksu ilmoitetaan etukäteen asiakkaalle tai näiden palveluiden käyttäjälle.

5.2 Palvelumaksu sisältää hallinnointikustannukset tai toimituskustannukset, jotka eivät ole koskaan korvattavissa.

5.3 Lisämaksuja sovelletaan seuraavissa tapauksissa:

 • 50,00 euroa (sisältäen ALV) puhelinvarauksista.
 • MUUTOKSET, PERUUTUKSET JA KORVAUKSET

5.4 Jos Käyttäjä sitä pyytää, muutokset, peruutukset ja korvaukset liittyen ostettuihin lentoyhtiön palveluihin tai muihin matkustuspalveluihin, voidaan hoitaa TRAVEL2BE  kautta edellyttäen, että lentoyhtiö tai palveluntarjoaja ja ostohinta sallivat muutoksen, peruutuksen tai korvauksen.

 • 50,00 euroa (sisältäen ALV) per matkustaja muutosten tai peruutusten hallinnoinnista.

5.5 Joka tapauksessa Käyttäjän vastuulla on ilmoittaa TRAVEL2BE kirjallisesti (vähintään 48 tuntia ennen lähtöä) aukioloaikana pyydettävästä muutoksesta, peruutuksesta, korvauksesta tai lähetyksestä, jotta Käyttäjä saa tietää, onko toimenpide mahdollinen ja liittyykö siihen lisämaksuja tai -velvoitteita.

5.6 Hinnat ja maksut

5.6.1 TRAVEL2BE hyväksyy maksut seuraavilla pankki- ja luottokorteilla: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron ja Maestro sekä seuraavilla maksutavoilla: Paypal, CB, JCB, Ideal ja Trustly.

5.6.2 Visa ja Master Card ovat kehittäneet suojatun verkkomaksujärjestelmän. Suojattu sähköisen kaupankäynnin järjestelmä perustuu siihen, kortin myöntäjä (pankki tai rahalaitos) tunnistaa kortin haltijan ennen verkkomaksun hyväksymistä. TRAVEL2BE noudattaa tätä suojauskäytäntöä ja näin ollen valittuasi ostettavan tuotteen ja annettuasi kortin numeron, näkyviin tulee kortin myöntäjän ikkuna, jossa sinua pyydetään tunnistautumaan ja jossa näkyy jompikumpi seuraavista kuvakkeista:

5.6.3 Tämä suojausjärjestelmä suojaa korttisi tietoja ja salasanaa siitä lähtien, kun ne syötetään järjestelmään. Kun tunnistautuminen on valmis, kortin myöntäjä ilmoittaa v, että kortin haltija on tekemässä ostosta ja toimenpide voidaan suorittaa. Jos tunnistautuminen ei onnistu, kortin myöntäjä ilmoittaa siitä TRAVEL2BE jotta tämä voi toimia asianmukaisesti. Tämä ikkuna ei oleTRAVEL2BE hallinnassa, vaan kortin myöntäjä on vastuussa sen tapahtumista. Jos näin käy, sinun on otettava yhteys kortin myöntäjään.

5.6.4 Ostotoimenpiteen maksutapa ja suojausvaatimukset noudattavat tunnettua PSD2-direktiiviä tai Euroopan lainsäädäntöä, joka sääntelee maksupalveluiden tarjoamista ja sähköisiä maksutapahtumia. Se otettiin käyttöön Espanjan laissa 23. marraskuuta annetulla lailla 19/2018 koskien maksupalveluita ja kiireellisiä toimenpiteitä taloudellisissa asioissa. TRAVEL2BE toiminnassa se koskee ostoksia, jotka maksetaan pankkikortilla.

Yksi PSD2-direktiivin päätavoitteita on parantaa verkkoturvallisuutta ja vahvistaa suojautumista petoksilta verkkopankkimaksuissa.

Yksi tärkeimmistä turvatoimenpiteistä on pakollinen asiakkaan vahva tunnistaminen kaikissa sähköisissä maksutapahtumissa 1. tammikuuta 2021 lähtien edellyttäen, että mitään asetukissa mainittuja poikkeuksia ei sovelleta. Tämä vahva tunnistautuminen edellyttää kahden valittavan vaiheen käyttö, joita voivat olla joku, minkä käyttäjä tietää (esim. salasana), joku, mikä käyttäjällä on (esim. matkapuhelin) tai joku, joka käyttäjä on (esim. sormenjälki tai kasvot). Yksi tunnistautumistapa ei enää riitä vaan niitä vaaditaan kaksi (kaksivaiheinen tunnistautuminen).

Suojattu maksutapa ja tunnistautumisvaatimukset riippuvat pankistasi ja niitä voivat olla tekstiviestinä vastaanottamasi koodi + toinen tunnistautuminen tai vahvistaminen pankin sovelluksen avulla. Ota selvää, miten pankkisi toimii, jotta olet valmis seuraavien ostojen tekemiseen.

Käyttäjä on vastuussa tunnistamisessa käytettyjen elementtien säilyttämisestä ja pitämisestä turvassa eikä TRAVEL2BE ole niistä mitään vastuuta.

5.7 Korvaukset

Korvaukset, jos hyväksyttyjä, maksetaan varauksessa käytetyllä maksutavalla ja ne maksetaan aina käyttäjälle, joka on maksanut alkuperäisen varauksen.

5.8 Maahantulo- ja terveysvaatimukset

Jokaisella maalla on oikeus määrittää omat maahantulovaatimuksensa ja terveysvaatimuksensa muiden maiden kansalaisille. Huomaa, että kyseiset vaatimukset vaihtelevat yleensä matkustajan kansalaisuuden mukaan.

Passeja ja viisumeita koskevat määräykset voivat muuttua, joten sinun on otettava yhteys asianmukaiseen lähetystöön hyvissä ajoin ennen matkustamista.

Käyttäjä on yksin vastuussa matkustamiseen tarvittavien asiakirjojen, kuten passin, viisumeiden ja terveysasiakirjojen, hankkimisesta. Asiakirjojen puuttumisesta aiheutuva vahinko on yksin Käyttäjän vastuulla, erityisesti matkan katkeamisesta ja kotimaahan palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Suosittelemme siksi tarkistamaan aina kohdemaan ja kauttakulkumaiden erilaiset muodollisuudet ja kaikkien niihin liittyvien vaiheiden suorittamiseen tarvittavat ajat.

5.9 Yksisuuntaiset matkat

Useimpien maiden kohdalla sinulla on oltava paluulippu kyseisestä maasta ja riittävästi varoja alueella oleskelemiseen matkustusasiakirjoissa osoitetun ajan. Kehotamme tarkistamaan asian kohdemaan konsulaatista ennen lippujen ostamista. Jos et noudata tätä tai mitä tahansa muuta maahantulovaatimusta, lentoyhtiö ei välttämättä päästä sinua lennolle.

6. Tuote- ja palveluehdot – Lennot

6.1 Hintarajoitukset

6.1.1. TRAVEL2BE SL toimii aina tehtävässään välittäjänä käyttäjien ja lentoyhtiöiden välillä, joiden kanssa käyttäjät tekevät kuljetussopimuksen suoraan. Näin ollen sinulle ilmoitetaan, että lentoyhtiö määrittää kunkin hinnan muutos- ja peruutusehdot ja että käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hän ymmärtää hyväksyvänsä kyseiset ehdot vahvistaessaan ostonsa.

6.1.2 Jos käyttäjä ei hänestä itsestä johtuvista syistä saavu lennolle, hänet voidaan kirjata ”poissaolevaksi”. Muista, että lipun voimassaoloaikana voit aina vaatia korvaukset korvattavista käyttämättömistä veroista.

6.1.3 Sitä varten, että matkustaja peruuttaa matkan vapaaehtoisesti, TRAVEL2BE suosittelee valitsemaan peruutustuotteitamme lipun varauksen yhteydessä.

6.2 Hintayhdistelmät

6.2.1 Tarkoituksenamme on tarjota parhaat ja laajimmat vaihtoehdot matkustamiseen, ja siksi sinulla on mahdollisuus valita yksisuuntainen hinta menopaluuhinnan sijaan. Myös hintayhdistelmien tapauksessa kunkin hinnan erikoisehtoja sovelletaan muutoksiin ja peruutuksiin.

6.2.2 Joskus parhaiden hintojen tarjoamisen tarkoituksessa hakukoneemme tarjoaa yhdistelmälentoja, jotka muodostuvat kahden varauksen yhdistelmästä, joista yksi koskee menolentoa ja toinen paluulentoa. Kun tällainen varaus tehdään, menolennolle tehdään yksi varaus ja paluulennolle toinen varaus, joilla on eri varausnumerot ja joita käsitellään erillisinä varauksina muutos- ja peruutustapauksissa kunkin lentoyhtiön erityisehtojen mukaisesti.

6.3 Halpalentojen erityisehdot

6.3.1 TRAVEL2BE tarjoaa mahdollisuuden varata Halpalentoyhtiöiden lippuja. Halpalentoyhtiöiden liput eivät ole TRAVEL2BE vaan lentoyhtiön julkaisemia, joten matkustaja tekee kuljetussopimuksen suoraan lentoyhtiön kanssa.

6.3.2 Kun lentoyhtiö on vahvistanut varauksesi, saat TRAVEL2BETA vahvistussähköpostin, jossa on lennon tiedot.

6.3.3 Jos haluat tehdä muutoksia tai pyytää erityispalveluita, sinun on otettava yhteys suoraan lentoyhtiöön. TRAVEL2BE ei voi tehdä muutoksia Halpalentoyhtiöiden varauksiin tai antaa niistä korvauksia, koska se ei toimi Halpalentoyhtiöiden edustajana. Lähettämämme vahvistussähköposti sisältää lentoyhtiön yhteystiedot.

6.3.4 Huomaa, että mikään Halpalentoyhtiö ei salli lemmikkien kuljettamista ja Erityispalveluihin liittyy rajoituksia. Sinun on otettava yhteys lentoyhtiöön, jos haluat lisätietoja.

6.3.5 Alle 14-vuotiaat eivät voi matkustaa ilman aikauista, joka on 16-vuotias tai vanhempi. Halpalentoyhtiöt eivät yleensä päästä lennolle alle 14-vuotiaita matkustajia ilman aikuista.

7. Sovellettavat lisäehdot

Matkustajan oikeudet asetuksen EY 261/2004 nojalla.

Huomaa, että jos matkustat EU:n sisällä tai ulkopuolella, sinulla voi olla oikeus nostaa kanne vastaavaa lentoyhtiötä vastaan peruutus- tai viivästymistapauksissa tai jos sinua ei päästetä lennolle.

Lisätietoja asetuksesta EY 261/2004 on tässä.

Käyttäjältä pyydetään ostoksen tekemiseen Verkkosivustolla matkustajien henkilötiedot sekä maksuvälineen tiedot. Tämä toimenpide suoritetaan useassa vaiheessa. Kun nämä tiedot on annettu ja ennen kuin vahvistat oston, sinulle näytetään kaikki tiedot, jotta voit tarkistaa ne ja jatkaa sen jälkeen oston vahvistamiseen. Oston vahvistamisen jälkeen sinulle lähetetään myös vahvistussähköposti, jossa on kaikki oston tiedot ja kuitti ostosta.

On äärimmäisen tärkeää, ja Käyttäjän yksinomaisella vastuulla, tarkistaa huolellisesti varauksen yhteydessä annettavat henkilötiedot, kuten etu- ja sukunimet, matkustusasiakirjan tai passin numero, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne., koska lippujen varaamisen tai palvelusetelien toimittamisen jälkeen, kaikista muutoksista, muokkauksista tai peruutuksista peritään maksu.

Käyttäjän on suoritettava maksu ennen kuin varaus voidaan vahvistaa.

TRAVEL2BE varaa oikeuden pyytää lisätietoja asiakkaalta oston vahvistamiseksi.

Varauksen pyytäminen tarkoittaa, että asiakas valtuuttaa veloituksen tekemisen osoittamaltaan luotto- tai pankkikortilta. Jos veloittaminen luottokortilta ei onnistu (hylätty toimenpide), asiakkaan on huomioitava, että varausta ei voida vahvistaa, koska sitä ei ole maksettu.

Lentoliput maksetaan luotto- tai pankkikortilla ennen lippujen toimittamista.

Verkkosivustolla ilmoitettavat hinnat sisältävät lentokenttäverot. Ne eivät sisällä viisumeiden kustannuksia tai lähtöveroja alueelta, jotka voi maksaa paikallisessa valuutassa tai Yhdysvaltain dollareissa kyseisellä alueella. Soveltuvan hinnan muutokset, jotka johtuvat varauksen maksamisen viivästymisestä varaushetkestä lipun toimittamishetkeen, ovat asiakkaan vastuulla.

Käyttäjän on tarkistettava sovellettavat lentoyhtiön, varauksen ja hinnan ehdot varausta tehdessään.

8. Oikeudet, rajoitukset ja oikeustoimialue

8.1. – Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet

Kaikki Verkkosivuston sisältö (mukaan lukien tekstit, kuvat, tavaramerkit, muotoilu, ohjelmisto jne.) on TRAVEL2BE tai sen sisällöntoimittajien omaisuutta, ja se on suojattu ja tunnistettu kansallisesti ja kansainvälisesti. Sitä ei saa kopioida, käyttää tai jakaa millään tavoin ilman nimenomaista TRAVEL2BE suostumusta.

8.2 Sovellettava laki

Näiden yleisten sopimusehtojen kaikkiin kohtiin sovelletaan Espanjan lakia.

8.3 Vastuuvelvollisuudet EU-lainsäädännön ja Montrealin sopimuksen nojalla

Kuten edellä määritetään, kuljetussopimus muodostetaan suoraan Käyttäjän ja valitut lennot operoivan Lentoyhtiön välillä.

Matkustajia kehotetaan tekemään lähtöselvitys kotimaan lennoilla vähintään puolitoista tuntia (90 minuuttia) ennen lentoa ja kansainvälisillä lennoilla kolme tuntia (180 minuuttia) ennen lentoa kansainvälisillä lennoilla ja jos lennon kohde tai välilasku on Yhdysvalloissa sijaitseva lentokenttä, vähintään kolme tuntia (180 minuuttia) ennen lentoa.

Jos saapuessasi lentokentälle matkatavarasi eivät saavu tai niissä on vaurioita, sinun on täytettävä välittömästi ilmoitus epäselvyyksistä matkatavaroissa (Property Irregularity Report, PIR) samalla lentokentällä.

9. Tietoja oikeudesta vetäytyä sopimuksesta

Tämä tarkoittaa käyttäjän oikeutta peruuttaa sopimus tietyissä tilanteissa tarvitsematta perustella päätöstään tai suorittamatta maksua tai sakkoa.

Kuluttajasuojalain ja muiden täydentävien lakien muutokset hyväksyvän, 16. marraskuuta annetun asetuksen 1/2007 kohdan 103 nojalla oikeus vetäytyä sopimuksesta ei koske sopimuksia majoituspalveluiden toimittamisesta muissa tarkoituksissa kuin majoituksen tarjoamisessa, tavaroiden kuljettamisessa, ajoneuvon vuokraamisessa, ruoan tai vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyvän palveluiden tarjoamisessa, jos sopimuksissa on tietty toteutuspäivä tai -jakso.

Liittyen henkilökuljetuksiin, kuluttajasuojalain muutokset hyväksyvän, etämyyntiä koskevan lain 1/2007 kohdan 93 k) (lukuun ottamatta kohtaa 98.2) nojalla, sitä ei sovelleta matkustajien kuljetuspalveluiden sopimuksiin. Näin ollen oikeutta vetäytyä sopimuksesta ei sovelleta matkustajien kuljetuspalveluiden varauksiin. Jos KÄYTTÄJÄ ilmoittaa haluavansa peruuttaa ostetut liput, sovelletaan kyseessä olevat yhtiön peruutusehtoja.

10. Luottamuksellisuus

TRAVEL2BE kunnioittaa yksityisyyttäsi. Ymmärrämme, kuinka tärkeää on pitää turvassa ja suojattuna tiedot, joista sinut voi tunnistaa. Siksi haluamme ilmoittaa yksityisyyskäytäntömme mukaisesti seuraavat asiat:

10.2. Kun tilaat tuotteen tai palvelun Verkkosivustollamme, sinun on annettava nimesi, sähköpostiosoitteesi, luotto- tai pankkikorttisi numero, kortin viimeinen voimassaolopäivä ja puhelinnumerosi. Näiden tietojen avulla me voimme käsitellä tilauksesi ja ilmoittaa sinulle sen tila.

10.3. Jos osallistut kilpailuun tai kampanjaan, kysymme sinulta nimesi, postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. Nämä tiedot ovat välttämättömiä kilpailujen järjestämistä ja voittajalle ilmoittamista varten.

10.4. Me emme siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille organisaatiomme ulkopuolelle. Jos varaat tai ostat tuotteen tai palvelun Verkkosivustollamme, me voimme kuitenkin antaa kyseisiä tietoja kolmansille osapuolille, joiden kanssa TRAVEL2BE on kaupallisia yhteyksiä, ja nämä osapuolet voivat sijaita missä tahansa maassa. Me voimme antaa kyseisille kolmansille osapuolille myös yleisiä tilastollisia tietoja myynnistämme, asiakkaistamme, tietoliikenteestämme ja muista verkkosivuston tiedoista, mutta kyseiset tilastotiedot eivät sisällä mitään tietoja, joista sinut voi tunnistaa henkilökohtaisesti.

10.5. Me keräämme ja käytämme vain henkilötietoja, joiden me katsomme olevan välttämättömiä korkealaatuisen kohdennetun asiakaspalvelun tarjoamiseksi, mihin voi sisältyä neuvontaa ja tietoa tuotteistamme ja palveluistamme sekä mahdollisuuksista, joiden katsomme olevan sinulle hyödyksi.

10.6. Rekisteröityessään TRAVEL2BE ja nimenomaisesti hyväksyessään uutiskirjeidemme vastaanottamisen Käyttäjät suostuvat myös vastaanottamaan hyödyllistä tietoa yrityksiltä, jotka me olemme ennalta valinneet lähettämään sinulle tarjouksia, mainoksia ja suosituksia tuotteista ja palveluista, joiden me uskomme olevan sinusta kiinnostavia.

10.7. Me lähetämme kaikki tarvittavat tiedot valitsemallesi tarjoajalle, kun teet varatauksen Verkkosivustolla ja me pyydämme sinua noudattamaan näitä samoja sääntöjä.

10.8. Meillä on käytössämme tarkat tietojen säilytyksen ja luovuttamisen turvatoimet niiden luvattoman käytön estämiseksi Espanjassa voimassa olevan tietosuojaa ja digitaalisia oikeuksia koskevan orgaanisen lain 3/2018 mukaisesti.

11. Evästeiden käyttö

11.1. Evästeet ovat pienoistiedostoja, jotka selain tallentaa tietokoneesi kovalevylle. Palvelimemme tunnistaa evästeen joka kerta, kun vierailet TRAVEL2BE Verkkosivustolla, ja antaa meille tietoja edellisestä käynnistäsi. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeiden käytön automaattisesti, mutta selaimen asetuksia voi yleensä muuttaa niin, että se estetään. Vaikka päättäisit olla hyväksymättä evästeiden käyttöä, voit silti jatkaa useimpien Verkkosivustomme palveluiden käyttöä, mukaan lukien ostaa tuotteita ja palveluita.

11.2. Jos haluat lähettää meille kommentin tai valituksen tavastamme käsitellä henkilötietojasi, kerro siitä meille yhteydenottolomakkeella.

12. Tietosuoja

Henkilötietoihin, jotka Käyttäjät antavat Verkkosivuston käyttämistä varten, sovelletaan tietosuojakäytäntöä, joka löytyy kohdasta ”Tietosuoja”.

12.1.- TEKIJÄNOIKEUDET JA IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Verkkosivuston sisältö (mukaan lukien tekstit, kuvat, tavaramerkit, muotoilu, ohjelmisto jne.) on TRAVEL2BE tai sen sisällöntoimittajien omaisuutta ja se on suojattu ja tunnistettu kansallisesti ja kansainvälisesti. Sitä ei saa kopioida, käyttää tai jakaa millään tavoin ilman nimenomaista TRAVEL2BE suostumusta.

13. Verkkosivustojen käyttäminen

Verkkosivustot on tarkoitettu vain ja ainoastaan Käyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön. Niitä ei saa muokata, jäljentää, kopioita, toisintaa, jakaa, myydä, jälleenmyydä tai muuten hyödyntää kaupallisissa tai muissa tarkoituksissa. Sitoudut olemaan käyttämättä tätä Verkkosivustoa laittomiin tai kiellettyihin tarkoituksiin.

14. Linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole TRAVEL2BE hallinnassa ja joista TRAVEL2BE ei ole vastuussa. TRAVEL2BE ei tue tai takaa mitään näistä kolmansien osapuolten verkkosivustoista, jotka tarjotaan vain Käyttäjän mukavuudeksi.

15. Toimenpiteet, konsultoinnit ja valitukset

Käyttäjät voivat lähettää pyyntönsä toimenpiteistä, konsultoinneista ja valituksista TRAVEL2BE S.L. -yhtiölle käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

MyTrips, joka on asiakaspalveluun tarkoitettu verkkosivusto, jossa on yksityiskohtaiset tiedot varauksestasi ja jossa voit tehdä pyynnön peruutuksesta, muutoksesta, esittää kysymyksen maksusta jne.

Postal address Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28.037 Madrid

Email: [email protected]

Lopuksi alla olevat linkin kautta saat lisätietoja Euroopan unionin verkkovälitteisen riidanratkaisun alustasta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

Travel2be.fi käyttää evästeitä

Niitä käytetään eri tarkoituksiin. Napauttamalla "Kaikki evästeet" hyväksyt Privacy & cookies ja me vastaanotamme ei-toiminnallisia evästeitä. Näiden ei-toiminnallisten evästeiden avulla Travel2be.fi voi lähestyä sinua toisella sivustolla vierailemiesi sivujen perusteella.

Näytä enemmän
Kaikki evästeet Välttämättömät evästeet